Kết quả Xổ Số miền Trung

SXMT – Trực tiếp KQXSMT – TT XS Miền Trung hôm nay – Xem KQXS Miền Trung trường thuật trực tuyến (online) vào lúc 17h15p hôm nay nhanh nhất VN!

Bình Định
Mã: BDH
Quảng Bình
Mã: QB
Quảng Trị
Mã: QT
G8
83
35
51
G7
013
040
554
G6
0113
6571
8640
0110
8899
4563
2133
5358
2972
G5
6605
7141
6222
G4
92063
55128
96036
22575
03126
61295
67934
51538
95327
32668
31566
54463
58408
29312
24701
85997
34531
77958
85123
06718
03869
G3
53614
17786
53485
71329
30943
77404
G2
91583
49642
53125
G1
29959
10791
24758
ĐB
845534
738313
257192

Đầu

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

0 5; 8; 1;4;
1 3;3;4; 2;3; 8;
2 6;8; 7;9; 2;3;5;
3 4; 4;6; 5;8; 1;3;
4 1;2; 3;
5 9; 1;4;8;8;8;
6 3; 3;3;6;8; 9;
7 1;5; 2;
8 3;3;6; 5;
9 5; 1;9; 2; 7;

Mã:

Mã:
G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
Lấy kết quả xổ số Miền Trung: XSMT gửi 8585

Đầu

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Quảng Nam
Mã: QNM

Mã:
G8
19
tructiep
G7
493
tructiep
G6
5795
8577
2397
tructiep
tructiep
tructiep
G5
3020
tructiep
G4
50533
04594
86799
45408
37654
82512
91224
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
42979
48327
tructiep
tructiep
G2
24387
tructiep
G1
70157
tructiep
ĐB
077173
tructiep

Mã:

Mã:
G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep