Kết quả xổ số Đà Nẵng

Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSDNG hàng tuần

Xổ số Đà Nẵng 13/10/2021

G8 12
G7 895
G6 2137 6164 5576
G5 0989
G4 64810 02237 69269
87294 90830 89053 99497
G3 56942 54081
G2 01049
G1 35200
ĐB 599126
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 6;
3 7;7;
4 2;9;
5 3;
6 4;9;
7 6;
8 1;9;
9 4;5;7;

Xổ số Đà Nẵng 09/10/2021

G8 88
G7 721
G6 8555 6342 7330
G5 7291
G4 07867 19715 42393
68286 16883 01694 46064
G3 07078 73152
G2 26192
G1 50453
ĐB 746396
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 5;
2 1;
3
4 2;
5 2;3;5;
6 4;7;
7 8;
8 3;6;
9 1;2;3;4;6;

Xổ số Đà Nẵng 06/10/2021

G8 38
G7 317
G6 8821 4453 4728
G5 2235
G4 08698 13787 85187
47549 02303 48887 77760
G3 76696 90480
G2 12192
G1 86077
ĐB 452883
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 7;
2 1;8;
3 5;
4 9;
5 3;
6
7 7;
8 3; 7;7;7;
9 2;6;8;

Xổ số Đà Nẵng 02/10/2021

G8 85
G7 250
G6 0408 6606 7614
G5 7712
G4 47016 39171 22924
11186 97253 78883 55938
G3 44857 13716
G2 82054
G1 45404
ĐB 208214
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 4;6;8;
1 2;4; 4;6;6;
2 4;
3 8;
4
5 3;4;7;
6
7 1;
8 3;6;
9