Kết quả xổ số Quảng Trị

Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSQT hàng tuần

Xổ số Quảng Trị 09/12/2021

G8 67
G7 150
G6 4833 2117 0843
G5 4707
G4 23202 01850 28251
73596 29348 09506 16487
G3 00382 24302
G2 11830
G1 64617
ĐB 512380
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0 2;2;6;7;
1 7;7;
2
3 3;
4 3;8;
5 1;
6
7
8 2;7;
9 6;

Xổ số Quảng Trị 02/12/2021

G8 63
G7 692
G6 1612 8036 6804
G5 3716
G4 33017 47415 05905
46948 01104 99759 58920
G3 47533 35437
G2 80091
G1 51862
ĐB 243053
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0 4;4;5;
1 2;5;6;7;
2
3 3;6;7;
4 8;
5 3; 9;
6 2;
7
8
9 1;2;

Xổ số Quảng Trị 25/11/2021

G8 78
G7 190
G6 1296 2560 6370
G5 5583
G4 56736 11251 50607
57715 04739 10937 57663
G3 96014 52914
G2 44990
G1 03014
ĐB 602725
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 4;4;4;5;
2 5;
3 6;7;9;
4
5 1;
6 3;
7
8 3;
9 6;

Xổ số Quảng Trị 18/11/2021

G8 08
G7 064
G6 0840 3896 9203
G5 6298
G4 79149 13915 88049
22865 34923 03825 27962
G3 59957 92388
G2 69295
G1 51597
ĐB 914899
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 5;
2 3;5;
3
4 9;9;
5 7;
6 2;4;5;
7
8 8;
9 5;6;7;8;9;