Kết quả xổ số Bình Định

Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSBDH hàng tuần

Xổ số Bình Định 09/12/2021

G8 69
G7 222
G6 5848 1323 4312
G5 0703
G4 45398 07004 34740
74908 56131 69823 59470
G3 50296 03523
G2 84832
G1 67590
ĐB 154899
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;4;8;
1 2;
2 2;3;3;3;
3 1;2;
4 8;
5
6
7
8
9 6;8;9;

Xổ số Bình Định 02/12/2021

G8 39
G7 350
G6 0339 8134 9812
G5 8565
G4 50791 93692 36433
21080 79329 99961 10425
G3 18212 14051
G2 30994
G1 21129
ĐB 947986
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;2;
2 5;9;9;
3 3;4;9;
4
5 1;
6 1;5;
7
8 6;
9 1;2;4;

Xổ số Bình Định 25/11/2021

G8 88
G7 136
G6 4987 3773 0862
G5 4190
G4 42688 63170 22003
01582 51988 90234 56669
G3 43609 60009
G2 56578
G1 48207
ĐB 867903
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 3; 3;7;9;9;
1
2
3 4;6;
4
5
6 2;9;
7 3;8;
8 2;7;8;8;
9

Xổ số Bình Định 18/11/2021

G8 06
G7 159
G6 7291 9378 9203
G5 5940
G4 12659 81179 43056
85013 10641 24943 73641
G3 72496 80462
G2 93075
G1 16879
ĐB 823116
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 3;6;
2
3
4 1;1;3;
5 6;9;9;
6 2;
7 5;8;9;9;
8
9 1;6;