Kết quả xổ số Khánh Hòa

Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSKH hàng tuần

Xổ số Khánh Hòa 22/05/2022

G8 60
G7 869
G6 9332 2921 8540
G5 3767
G4 26210 13991 03632
57742 15565 84921 52426
G3 66208 91562
G2 13116
G1 76858
ĐB 399918
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1 6;8;
2 1;1;6;
3 2;2;
4 2;
5 8;
6 2;5;7;9;
7
8
9 1;

Xổ số Khánh Hòa 18/05/2022

G8 21
G7 595
G6 3329 2833 8149
G5 8371
G4 72045 26581 90822
13419 79615 79632 09281
G3 87544 69980
G2 60761
G1 95955
ĐB 824337
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 5;9;
2 2;9;
3 2;3;7;
4 4;5;9;
5 5;
6 1;
7 1;
8 1;1;
9 5;

Xổ số Khánh Hòa 15/05/2022

G8 03
G7 551
G6 0717 1240 3912
G5 2292
G4 52666 92637 72896
08951 73304 93225 05393
G3 69206 01072
G2 77684
G1 68712
ĐB 387627
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 4;6;
1 2;2;7;
2 5;7;
3 7;
4
5 1;1;
6 6;
7 2;
8 4;
9 2;3;6;

Xổ số Khánh Hòa 11/05/2022

G8 75
G7 166
G6 2530 1086 8470
G5 8090
G4 33953 67099 83887
01498 57986 35947 90557
G3 75467 76992
G2 81335
G1 54251
ĐB 269222
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 2;
3 5;
4 7;
5 1;3;7;
6 6;7;
7
8 6;6;7;
9 2;8;9;