Kết quả xổ số Khánh Hòa

Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSKH hàng tuần

Xổ số Khánh Hòa 18/04/2021

G8 51
G7 387
G6 4561 3571 7874
G5 3936
G4 27684 68194 38097
70786 78111 80279 17439
G3 60062 26258
G2 41771
G1 31946
ĐB 179576
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;
2
3 6;9;
4 6;
5 8;
6 1;2;
7 1;1;4;6; 9;
8 4;6;7;
9 4;7;

Xổ số Khánh Hòa 14/04/2021

G8 99
G7 545
G6 7360 0291 1501
G5 7793
G4 38896 20078 28922
36695 95905 06101 25074
G3 67932 76196
G2 77709
G1 85623
ĐB 872207
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 1;1;5;7; 9;
1
2 2;3;
3 2;
4 5;
5
6
7 4;8;
8
9 1;3;5;6;6;

Xổ số Khánh Hòa 11/04/2021

G8 33
G7 633
G6 4256 7226 5911
G5 2992
G4 92305 54058 17603
80519 53392 56099 69741
G3 96669 74475
G2 44995
G1 70651
ĐB 741494
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;5;
1 1;9;
2 6;
3 3;
4 1;
5 1;6;8;
6 9;
7 5;
8
9 2;2;4; 5;9;

Xổ số Khánh Hòa 07/04/2021

G8 66
G7 571
G6 6274 4091 1981
G5 3241
G4 10516 96208 98947
83457 70050 41798 22835
G3 11474 66143
G2 38642
G1 05352
ĐB 147653
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1 6;
2
3 5;
4 1;2;3;7;
5 2;3; 7;
6
7 1;4;4;
8 1;
9 1;8;