Kết quả xổ số Khánh Hòa

Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSKH hàng tuần

Xổ số Khánh Hòa 02/10/2022

G8 63
G7 887
G6 8381 7275 4217
G5 7840
G4 72968 92352 57442
89805 86137 90680 95519
G3 24170 19368
G2 84681
G1 48153
ĐB 580058
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1 7;9;
2
3 7;
4 2;
5 2;3;8;
6 8;8;
7 5;
8 1;1;7;
9

Xổ số Khánh Hòa 28/09/2022

G8 04
G7 474
G6 1506 2365 5686
G5 4808
G4 80050 44294 31850
28454 51518 37002 18722
G3 95990 34588
G2 09558
G1 66111
ĐB 834582
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;6;8;
1 1;8;
2 2;
3
4
5 4;8;
6 5;
7 4;
8 2; 6;8;
9 4;

Xổ số Khánh Hòa 25/09/2022

G8 33
G7 623
G6 3990 1315 5153
G5 1438
G4 56600 45401 28715
41190 09214 52555 44308
G3 86667 85752
G2 58598
G1 90891
ĐB 793624
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 1;8;
1 4;5;5;
2 3;4;
3 8;
4
5 2;3;5;
6 7;
7
8
9 1;8;

Xổ số Khánh Hòa 21/09/2022

G8 13
G7 050
G6 5583 4543 1815
G5 2008
G4 15148 31172 60499
71235 92967 45211 30648
G3 42910 19274
G2 13231
G1 34843
ĐB 984745
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1 1;5;
2
3 1;5;
4 3;3;5; 8;8;
5
6 7;
7 2;4;
8 3;
9 9;