Kết quả xổ số Ninh Thuận

Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSNT hàng tuần

Xổ số Ninh Thuận 30/09/2022

G8 65
G7 048
G6 1589 9950 3631
G5 4336
G4 45369 97108 87085
50701 29766 11692 42675
G3 23199 44773
G2 78952
G1 37623
ĐB 816156
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 1;8;
1
2 3;
3 1;6;
4 8;
5 2;6;
6 6;9;
7 3;5;
8 5;9;
9 2;9;

Xổ số Ninh Thuận 23/09/2022

G8 92
G7 571
G6 9085 2565 5669
G5 5609
G4 34439 87100 75831
80035 17621 09445 30214
G3 24786 93205
G2 19219
G1 07096
ĐB 270160
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 5;9;
1 4;9;
2 1;
3 1;5;9;
4 5;
5
6 5;9;
7 1;
8 5;6;
9 6;

Xổ số Ninh Thuận 16/09/2022

G8 76
G7 314
G6 6858 7938 6232
G5 0374
G4 00069 00159 44475
00917 84601 00517 11977
G3 09766 39001
G2 82092
G1 69533
ĐB 812452
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 1;1;
1 4;7;7;
2
3 2;3;8;
4
5 2; 8;9;
6 6;9;
7 4;5;7;
8
9 2;

Xổ số Ninh Thuận 09/09/2022

G8 59
G7 654
G6 0921 1948 8964
G5 3431
G4 77238 23778 04351
61315 03514 56377 61414
G3 76983 12636
G2 85959
G1 61334
ĐB 642240
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 4;4;5;
2 1;
3 1;4;6;8;
4 8;
5 1;4;9;
6 4;
7 7;8;
8 3;
9