Kết quả xổ số Ninh Thuận

Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSNT hàng tuần

Xổ số Ninh Thuận 26/11/2021

G8 05
G7 166
G6 3970 7690 1855
G5 6341
G4 32444 28624 65104
31604 07444 35731 60991
G3 14799 58968
G2 99156
G1 99568
ĐB 280459
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 4;4;
1
2 4;
3 1;
4 1;4;4;
5 5;6;9;
6 6;8;8;
7
8
9 1;9;

Xổ số Ninh Thuận 19/11/2021

G8 89
G7 552
G6 2283 7356 0938
G5 9285
G4 74282 57396 92351
19557 38349 30669 85896
G3 75724 52246
G2 08689
G1 89903
ĐB 136410
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1
2 4;
3 8;
4 6;9;
5 1;2;6;7;
6 9;
7
8 2;3;5;9;
9 6;6;

Xổ số Ninh Thuận 12/11/2021

G8 83
G7 363
G6 1445 9884 7592
G5 4416
G4 24964 08945 97203
70902 01402 67731 82501
G3 52648 80833
G2 74676
G1 92025
ĐB 000177
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 1;2;2;3;
1 6;
2 5;
3 1;3;
4 5;5;8;
5
6 3;4;
7 6;7;
8 4;
9 2;

Xổ số Ninh Thuận 05/11/2021

G8 06
G7 258
G6 7359 2086 6522
G5 0951
G4 98014 02248 59983
23970 39146 50703 40984
G3 65854 56600
G2 21810
G1 44237
ĐB 842628
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 4;
2 2;8;
3 7;
4 6;8;
5 1;4;8;9;
6
7
8 3;4;6;
9