Kết quả xổ số Vũng Tàu

Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSVT hàng tuần

Xổ số Vũng Tàu 23/11/2021

G8 57
G7 616
G6 9625 9633 1019
G5 2766
G4 17237 33566 59817
52717 01833 37897 63318
G3 96510 80168
G2 13912
G1 01808
ĐB 611663
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1 2;6;7;7;8;9;
2 5;
3 3;3;7;
4
5
6 3; 6;6;8;
7
8
9 7;

Xổ số Vũng Tàu 16/11/2021

G8 05
G7 482
G6 4771 3492 4412
G5 0373
G4 99294 70493 72907
56401 06786 63888 93924
G3 49510 66530
G2 04310
G1 59594
ĐB 433026
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0 1;7;
1 2;
2 4;6;
3
4
5
6
7 1;3;
8 2;6;8;
9 2;3;4;4;

Xổ số Vũng Tàu 09/11/2021

G8 36
G7 440
G6 0987 0047 6044
G5 4491
G4 43442 09636 24734
06445 20454 53125 08486
G3 57443 81113
G2 38454
G1 86894
ĐB 512562
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 3;
2 5;
3 4;6;
4 2;3;4;5;7;
5 4;4;
6 2;
7
8 6;7;
9 1;4;

Xổ số Vũng Tàu 02/11/2021

G8 23
G7 003
G6 6927 5996 5392
G5 5024
G4 41993 38704 37810
10718 07534 13824 95754
G3 94651 23685
G2 31059
G1 47226
ĐB 208483
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0 3;4;
1 8;
2 4;4;6;7;
3 4;
4
5 1;4;9;
6
7
8 3; 5;
9 2;3;6;