Kết quả xổ số Vũng Tàu

Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSVT hàng tuần

Xổ số Vũng Tàu 23/02/2021

G8 49
G7 470
G6 6384 0477 1447
G5 8281
G4 10604 10268 41577
00275 30526 85147 48991
G3 39736 67566
G2 01596
G1 12672
ĐB 099726
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1
2 6; 6;
3 6;
4 7;7;
5
6 6;8;
7 2;5;7;7;
8 1;4;
9 1;6;

Xổ số Vũng Tàu 16/02/2021

G8 76
G7 653
G6 4062 1440 8895
G5 3971
G4 44961 31473 87373
74735 33635 53697 41117
G3 65488 49934
G2 82763
G1 69070
ĐB 928409
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 7;
2
3 4;5;5;
4
5 3;
6 1;2;3;
7 1;3;3;
8 8;
9 5;7;

Xổ số Vũng Tàu 09/02/2021

G8 12
G7 970
G6 7428 5288 9747
G5 9989
G4 07465 76441 32497
24340 13356 85786 43390
G3 49420 90471
G2 63841
G1 95970
ĐB 004375
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 8;
3
4 1;1;7;
5 6;
6 5;
7 1;5;
8 6;8;9;
9 7;

Xổ số Vũng Tàu 02/02/2021

G8 32
G7 177
G6 9393 3820 7888
G5 0423
G4 87495 96484 85300
64295 69077 36697 57546
G3 32205 52791
G2 27087
G1 85276
ĐB 454010
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1
2 3;
3
4 6;
5
6
7 6;7;7;
8 4;7;8;
9 1;3;5;5;7;