Kết quả xổ số Vĩnh Long

Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSVL hàng tuần

Xổ số Vĩnh Long 30/09/2022

G8 75
G7 505
G6 7819 7407 4619
G5 4398
G4 94092 80338 38634
00549 98381 97234 48369
G3 28134 01010
G2 03030
G1 34315
ĐB 845391
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 5;7;
1 5;9;9;
2
3 4;4;4;8;
4 9;
5
6 9;
7
8 1;
9 1; 2;8;

Xổ số Vĩnh Long 23/09/2022

G8 42
G7 332
G6 6476 8862 5612
G5 4370
G4 53216 73288 03818
24289 87713 63227 18559
G3 50438 80350
G2 56005
G1 55551
ĐB 454170
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1 2;3;6;8;
2 7;
3 2;8;
4
5 1;9;
6 2;
7 6;
8 8;9;
9

Xổ số Vĩnh Long 16/09/2022

G8 64
G7 208
G6 3242 4071 3672
G5 9145
G4 47095 82103 60806
83259 52070 73904 66874
G3 16018 78388
G2 63449
G1 26794
ĐB 143375
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 3;4;6;8;
1 8;
2
3
4 2;5;9;
5 9;
6
7 1;2;4;5;
8 8;
9 4;5;

Xổ số Vĩnh Long 09/09/2022

G8 73
G7 960
G6 4640 3394 2169
G5 4970
G4 97271 42800 09251
00976 34607 33647 90854
G3 10693 96549
G2 47086
G1 42595
ĐB 635487
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1
2
3
4 7;9;
5 1;4;
6 9;
7 1;6;
8 6;7;
9 3;4;5;