Kết quả xổ số Vĩnh Long

Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSVL hàng tuần

Xổ số Vĩnh Long 26/11/2021

G8 75
G7 227
G6 6397 6232 0573
G5 1435
G4 03525 67978 68273
68132 13975 98762 66960
G3 57418 12416
G2 66398
G1 27572
ĐB 439080
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0
1 6;8;
2 5;7;
3 2;2;5;
4
5
6 2;
7 2;3;3;5;8;
8
9 7;8;

Xổ số Vĩnh Long 19/11/2021

G8 76
G7 753
G6 4873 1620 5183
G5 4029
G4 70464 79778 98851
03461 91022 81209 76267
G3 66504 41242
G2 72640
G1 89135
ĐB 429315
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 4;9;
1 5;
2 2;9;
3 5;
4 2;
5 1;3;
6 1;4;7;
7 3;8;
8 3;
9

Xổ số Vĩnh Long 12/11/2021

G8 16
G7 287
G6 0731 0175 3739
G5 9896
G4 23832 18326 61615
46765 33473 99350 84217
G3 00106 92101
G2 70668
G1 51567
ĐB 091389
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 1;6;
1 5;7;
2 6;
3 1;2;9;
4
5
6 5;7;8;
7 3;5;
8 7;9;
9 6;

Xổ số Vĩnh Long 05/11/2021

G8 06
G7 749
G6 4554 4666 6440
G5 5355
G4 66421 83692 28398
17763 61103 90273 44567
G3 49720 36780
G2 61758
G1 25758
ĐB 413635
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1
2 1;
3 5;
4 9;
5 4;5;8;8;
6 3;6;7;
7 3;
8
9 2;8;