Kết quả xổ số Vĩnh Long

Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSVL hàng tuần

Xổ số Vĩnh Long 20/05/2022

G8 20
G7 502
G6 4611 9974 9091
G5 8348
G4 42667 83446 06131
00686 57677 25149 46392
G3 09848 52945
G2 18967
G1 95472
ĐB 521232
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 1;
2
3 1;2;
4 5;6;8;8;9;
5
6 7;7;
7 2;4;7;
8 6;
9 1;2;

Xổ số Vĩnh Long 13/05/2022

G8 01
G7 087
G6 6915 7943 0633
G5 7424
G4 53403 37599 75683
94023 10834 48433 33838
G3 36158 46976
G2 35291
G1 19498
ĐB 500767
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 5;
2 3;4;
3 3;3;4;8;
4 3;
5 8;
6 7;
7 6;
8 3;7;
9 1;8;9;

Xổ số Vĩnh Long 06/05/2022

G8 49
G7 707
G6 1615 7456 0409
G5 6497
G4 70871 46610 72882
65733 31551 99321 90355
G3 63925 28127
G2 36602
G1 06859
ĐB 890232
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 2;7;9;
1 5;
2 1;5;7;
3 2; 3;
4
5 1;5;6;9;
6
7 1;
8 2;
9 7;

Xổ số Vĩnh Long 29/04/2022

G8 90
G7 006
G6 8577 4278 4166
G5 6212
G4 66673 53589 59904
76715 50273 81445 94104
G3 18828 97768
G2 59734
G1 46067
ĐB 835625
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 4;4;6;
1 2;5;
2 5; 8;
3 4;
4 5;
5
6 6;7;8;
7 3;3;7;8;
8 9;
9