Kết quả xổ số Vĩnh Long

Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSVL hàng tuần

Xổ số Vĩnh Long 18/09/2020

G8 43
G7 916
G6 5197 1891 1912
G5 8569
G4 45509 99058 24409
49025 81534 78643 74641
G3 82977 55659
G2 61612
G1 45474
ĐB 297863
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 9;9;
1 2;2;6;
2 5;
3 4;
4 1;3;
5 8;9;
6 3; 9;
7 4;7;
8
9 1;7;

Xổ số Vĩnh Long 11/09/2020

G8 35
G7 133
G6 7802 8345 5037
G5 8997
G4 89572 28663 75134
54357 82646 12752 02810
G3 01844 59444
G2 77565
G1 83913
ĐB 510899
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 3;
2
3 3;4;7;
4 4;4;5;6;
5 2;7;
6 3;5;
7 2;
8
9 7;9;

Xổ số Vĩnh Long 04/09/2020

G8 68
G7 140
G6 0016 4580 9745
G5 3117
G4 98924 43739 46871
76128 71834 18771 14373
G3 84159 55860
G2 75748
G1 60205
ĐB 825166
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1 6;7;
2 4;8;
3 4;9;
4 5;8;
5 9;
6 6;
7 1;1;3;
8
9

Xổ số Vĩnh Long 28/08/2020

G8 40
G7 239
G6 0102 1557 8739
G5 6779
G4 38056 88817 17083
80471 46157 22173 58861
G3 06354 07401
G2 74679
G1 07470
ĐB 145389
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 1;2;
1 7;
2
3 9;9;
4
5 4;6;7;7;
6 1;
7 1;3;9;9;
8 3;9;
9