Kết quả xổ số Vĩnh Long

Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSVL hàng tuần

Xổ số Vĩnh Long 26/06/2020

G8 37
G7 857
G6 7301 3226 8700
G5 5468
G4 16385 09515 87119
09844 85972 44818 28847
G3 14168 95967
G2 68592
G1 45391
ĐB 848702
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 1;2;
1 5;8;9;
2 6;
3
4 4;7;
5 7;
6 7;8;8;
7 2;
8 5;
9 1;2;

Xổ số Vĩnh Long 19/06/2020

G8 94
G7 188
G6 7722 9063 2420
G5 4579
G4 12387 99879 74505
69031 52000 97525 47831
G3 82426 23027
G2 65605
G1 89473
ĐB 516225
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 5;5;
1
2 2;5; 5;6;7;
3 1;1;
4
5
6 3;
7 3;9;9;
8 7;8;
9

Xổ số Vĩnh Long 12/06/2020

G8 24
G7 856
G6 7031 9527 0518
G5 2597
G4 75869 52851 03145
57137 95162 02049 57752
G3 97919 48062
G2 32657
G1 52734
ĐB 071971
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0
1 8;9;
2 7;
3 1;4;7;
4 5;9;
5 1;2;6;7;
6 2;2;9;
7 1;
8
9 7;

Xổ số Vĩnh Long 05/06/2020

G8 52
G7 758
G6 0533 6977 1947
G5 9835
G4 21702 34800 47429
47776 89788 62331 00961
G3 80902 55838
G2 21116
G1 48311
ĐB 777038
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 2;2;
1 1;6;
2 9;
3 1;3;5;8; 8;
4 7;
5 8;
6 1;
7 6;7;
8 8;
9