Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

Trực tiếp kết quả xổ số ThừaThiênHuế mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSTTH hàng tuần

Xổ số ThừaThiênHuế 19/07/2021

G8 63
G7 217
G6 8209 1690 7963
G5 1535
G4 85775 07576 90303
63404 10085 01080 26042
G3 18810 07829
G2 11166
G1 97033
ĐB 481060
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;4;9;
1 7;
2 9;
3 3;5;
4 2;
5
6 3;6;
7 5;6;
8 5;
9

Xổ số ThừaThiênHuế 12/07/2021

G8 61
G7 680
G6 6642 9624 0009
G5 8213
G4 79903 84814 17916
68890 65240 49610 42542
G3 35666 05353
G2 34543
G1 30964
ĐB 572412
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;9;
1 2; 3;4;6;
2 4;
3
4 2;2;3;
5 3;
6 4;6;
7
8
9

Xổ số ThừaThiênHuế 05/07/2021

G8 81
G7 571
G6 1073 5691 2089
G5 1978
G4 29026 78592 22287
56037 19205 95771 42101
G3 41542 32580
G2 93462
G1 66209
ĐB 391179
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 1;5;9;
1
2 6;
3 7;
4 2;
5
6 2;
7 1;1;3;8;9;
8 7;9;
9 1;2;

Xổ số ThừaThiênHuế 28/06/2021

G8 02
G7 532
G6 1225 8615 1728
G5 7845
G4 38991 58487 01273
38249 68811 18670 95241
G3 62064 91141
G2 31850
G1 80914
ĐB 661578
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;4;5;
2 5;8;
3 2;
4 1;1;5;9;
5
6 4;
7 3;8;
8 7;
9 1;