Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

Trực tiếp kết quả xổ số ThừaThiênHuế mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSTTH hàng tuần

Xổ số ThừaThiênHuế 19/04/2021

G8 89
G7 767
G6 9065 5944 4900
G5 1821
G4 18007 56740 92328
81731 55677 42532 77035
G3 69328 78984
G2 40343
G1 09937
ĐB 097605
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 5; 7;
1
2 1;8;8;
3 1;2;5;7;
4 3;4;
5
6 5;7;
7 7;
8 4;
9

Xổ số ThừaThiênHuế 12/04/2021

G8 77
G7 781
G6 5494 6181 0638
G5 7321
G4 16546 42677 15324
31614 60448 00631 76230
G3 42096 68544
G2 40017
G1 45314
ĐB 497572
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 4;4;7;
2 1;4;
3 1;8;
4 4;6;8;
5
6
7 2; 7;
8 1;1;
9 4;6;

Xổ số ThừaThiênHuế 05/04/2021

G8 29
G7 099
G6 7040 7645 3672
G5 6937
G4 00644 59817 86789
84013 11777 08385 28852
G3 62250 26880
G2 53981
G1 82805
ĐB 466735
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1 3;7;
2
3 5; 7;
4 4;5;
5 2;
6
7 2;7;
8 1;5;9;
9 9;

Xổ số ThừaThiênHuế 29/03/2021

G8 78
G7 180
G6 3072 5895 2427
G5 7724
G4 27531 65957 07524
49790 56952 59759 93203
G3 85111 35110
G2 69303
G1 14021
ĐB 945469
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;3;
1 1;
2 1;4;4;7;
3 1;
4
5 2;7;9;
6 9;
7 2;
8
9 5;