Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

Trực tiếp kết quả xổ số ThừaThiênHuế mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSTTH hàng tuần

Xổ số ThừaThiênHuế 11/02/2019

G8 25
G7 458
G6 6227 1238 2564
G5 5005
G4 31687 70653 62153
80397 71527 33493 97951
G3 11287 20790
G2 11344
G1 52262
ĐB 434320
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 5
1
2 0 7 7
3 8
4 4
5 1 3 3 8
6 2 4
7
8 7 7
9 0 3 7

Xổ số ThừaThiênHuế 04/02/2019

G8 14
G7 108
G6 3232 9603 0955
G5 3623
G4 13469 96275 25227
58506 99865 44202 08769
G3 76959 49698
G2 06657
G1 56977
ĐB 502579
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 2 3 6 8
1
2 3 7
3 2
4
5 5 7 9
6 5 9 9
7 5 7 9
8
9 8

Xổ số ThừaThiênHuế 28/01/2019

G8 48
G7 742
G6 2145 6522 0057
G5 1200
G4 40494 37108 10530
34474 78346 56747 89182
G3 56671 52038
G2 84584
G1 14997
ĐB 941612
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 0 8
1 2
2 2
3 0 8
4 2 5 6 7
5 7
6
7 1 4
8 2 4
9 4 7

Xổ số ThừaThiênHuế 21/01/2019

G8 21
G7 517
G6 5397 3183 2849
G5 9641
G4 82138 12076 38304
88981 33897 57311 71479
G3 86649 51545
G2 09612
G1 29697
ĐB 967790
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 4
1 1 2 7
2
3 8
4 1 5 9 9
5
6
7 6 9
8 1 3
9 0 7 7 7