Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

Trực tiếp kết quả xổ số ThừaThiênHuế mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSTTH hàng tuần

Xổ số ThừaThiênHuế 13/07/2020

G8 65
G7 729
G6 0632 2424 5480
G5 2170
G4 69416 22047 52024
91052 47606 77224 14517
G3 51863 08730
G2 01396
G1 42401
ĐB 871213
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 1;6;
1 3; 6;7;
2 4;4;4;9;
3 2;
4 7;
5 2;
6 3;
7
8
9 6;

Xổ số ThừaThiênHuế 06/07/2020

G8 52
G7 724
G6 3282 5483 4722
G5 0321
G4 16349 61327 10090
35527 18521 29929 38278
G3 28957 58646
G2 36437
G1 38743
ĐB 509906
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 6;
1
2 1;1;2;4;7;7;9;
3 7;
4 3;6;9;
5 7;
6
7 8;
8 2;3;
9

Xổ số ThừaThiênHuế 29/06/2020

G8 17
G7 375
G6 0703 4815 8828
G5 8370
G4 42782 95585 77316
27970 24741 31382 28362
G3 77976 55384
G2 64804
G1 50394
ĐB 589406
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;4;6;
1 5;6;
2 8;
3
4 1;
5
6 2;
7 5;6;
8 2;2;4;5;
9 4;

Xổ số ThừaThiênHuế 22/06/2020

G8 73
G7 374
G6 7559 6501 0699
G5 5908
G4 54917 86693 88691
31244 32120 21074 81646
G3 75105 56631
G2 29583
G1 88577
ĐB 702100
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 1;5;8;
1 7;
2
3 1;
4 4;6;
5 9;
6
7 4;4;7;
8 3;
9 1;3;9;