Kết quả xổ số Tiền Giang

Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSTG hàng tuần

Xổ số Tiền Giang 02/10/2022

G8 19
G7 338
G6 7182 5564 3388
G5 8582
G4 55746 62098 72582
68722 30328 26331 03492
G3 56645 08196
G2 93865
G1 37763
ĐB 540162
Chờ kết quả xổ số Tiền Giang : XSTG CHO gửi 8185
Số đẹp XSTG hôm nay : CAU TG gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 2;8;
3 1;8;
4 5;6;
5
6 2; 3;4;5;
7
8 2;2;2;8;
9 2;6;8;

Xổ số Tiền Giang 25/09/2022

G8 98
G7 927
G6 2675 7154 8260
G5 0850
G4 57489 61530 96540
56618 36767 12426 62823
G3 96927 15614
G2 89369
G1 41846
ĐB 910179
Chờ kết quả xổ số Tiền Giang : XSTG CHO gửi 8185
Số đẹp XSTG hôm nay : CAU TG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 4;8;
2 3;6;7;7;
3
4 6;
5 4;
6 7;9;
7 5;9;
8 9;
9

Xổ số Tiền Giang 18/09/2022

G8 36
G7 063
G6 4237 0897 9806
G5 8288
G4 10196 37956 42132
12797 02529 60403 73236
G3 63028 16676
G2 96589
G1 08366
ĐB 531324
Chờ kết quả xổ số Tiền Giang : XSTG CHO gửi 8185
Số đẹp XSTG hôm nay : CAU TG gửi 8585
Đầu Loto
0 3;6;
1
2 4; 8;9;
3 2;6;7;
4
5 6;
6 3;6;
7 6;
8 8;9;
9 6;7;7;

Xổ số Tiền Giang 11/09/2022

G8 95
G7 740
G6 2823 4285 0893
G5 2582
G4 08294 10735 90756
88413 70774 89085 25873
G3 86605 81350
G2 78885
G1 49561
ĐB 101001
Chờ kết quả xổ số Tiền Giang : XSTG CHO gửi 8185
Số đẹp XSTG hôm nay : CAU TG gửi 8585
Đầu Loto
0 1; 5;
1 3;
2 3;
3 5;
4
5 6;
6 1;
7 3;4;
8 2;5;5;5;
9 3;4;