Kết quả xổ số Miền Bắc

Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSTD hàng tuần

Xổ số Miền Bắc 05/08/2021

G8 tructiep
G7 85
G6 956 317 168
G5 7005
G4 3083 5603 6513
8901 tructiep tructiep tructiep
G3 94556 73678
G2 60315
G1 56729
ĐB 09081
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 1;2;3;5;
1 3;5;7;
2 9;
3
4 3;
5 1;6;6;8;
6 3;4;6;8;9;
7 2;4;5;8;
8 1; 3;5;
9 3;8;

Xổ số Miền Bắc 04/08/2021

G8 tructiep
G7 40
G6 002 250 613
G5 2045
G4 6612 1666 1019
9573 tructiep tructiep tructiep
G3 75979 08883
G2 92551
G1 30932
ĐB 46441
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 2;3;3;4;5;9;9;
2 1;9;
3 2;
4 1; 5;7;8;
5 1;3;
6 6;
7 3;4;9;
8 3;4;5;9;
9

Xổ số Miền Bắc 03/08/2021

G8 tructiep
G7 42
G6 501 431 945
G5 6375
G4 6205 4183 7593
2181 tructiep tructiep tructiep
G3 92669 83783
G2 59096
G1 11355
ĐB 10004
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 1;4; 5;7;
1 3;3;
2
3 1;2;9;
4 2;5;5;
5 3;5;
6 1;6;9;
7 5;
8 1;3;3;
9 3;6;6;9;

Xổ số Miền Bắc 02/08/2021

G8 tructiep
G7 03
G6 216 604 659
G5 9402
G4 0712 4253 8081
9582 tructiep tructiep tructiep
G3 98350 38957
G2 35981
G1 01082
ĐB 71424
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 2;3;4;9;
1 2;2;4;5;6;
2 4; 5;
3
4 7;
5 3;7;9;
6
7 3;3;8;
8 1;1;2;2;
9 1;1;