Kết quả xổ số Miền Bắc

Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSTD hàng tuần

Xổ số Miền Bắc 26/05/2022

G8 tructiep
G7 57
G6 296 454 735
G5 4921
G4 3427 2316 6061
2559 tructiep tructiep tructiep
G3 87740 81446
G2 58093
G1 95585
ĐB 41717
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0
1 3;6;7; 9;
2 1;7;
3 5;
4 6;7;
5 4;7;9;
6 1;3;
7 7;
8 3;5;
9 3;3;3;3;6;

Xổ số Miền Bắc 25/05/2022

G8 tructiep
G7 77
G6 348 804 059
G5 2079
G4 7123 3738 4897
4969 tructiep tructiep tructiep
G3 41443 41075
G2 03599
G1 07545
ĐB 87109
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 1;4;9;
1 3;4;
2 3;4;
3 8;9;
4 3;5;7;8;8;
5 6;9;9;
6 4;6;9;
7 5;7;7;9;
8
9 1;7;9;

Xổ số Miền Bắc 24/05/2022

G8 tructiep
G7 30
G6 785 619 594
G5 2738
G4 2857 7477 7015
3584 tructiep tructiep tructiep
G3 31319 32255
G2 87719
G1 58758
ĐB 97218
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 1;1;
1 5;5;8; 9;9;9;
2 6;
3 7;8;
4 1;9;
5 5;6;7;8;
6 8;
7 6;7;
8 4;5;5;7;
9 3;4;

Xổ số Miền Bắc 23/05/2022

G8 tructiep
G7 17
G6 025 779 153
G5 1192
G4 2922 8295 5736
1480 tructiep tructiep tructiep
G3 79055 83498
G2 79526
G1 64806
ĐB 29213
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 6;8;
1 3; 7;9;
2 2;5;6;9;
3 6;
4 2;8;
5 1;3;4;5;
6 6;
7 7;9;
8 1;
9 2;2;5;8;9;