Kết quả xổ số Miền Bắc

Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSTD hàng tuần

Xổ số Miền Bắc 28/11/2021

G8 tructiep
G7 00
G6 294 403 163
G5 3816
G4 6592 6857 7846
0995 tructiep tructiep tructiep
G3 69290 71067
G2 79190
G1 58593
ĐB 55988
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 2;3;3;6;
1 6;
2 1;
3
4 1;3;5;6;
5 7;
6 3;7;9;
7 8;
8 2;8; 8;
9 2;3;4;5;5;

Xổ số Miền Bắc 27/11/2021

G8 tructiep
G7 36
G6 105 680 444
G5 0540
G4 1984 1591 9714
1985 tructiep tructiep tructiep
G3 62617 24216
G2 82571
G1 84009
ĐB 27824
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 5;9;
1 4;6;7;8;
2 4; 5;7;
3 6;
4 4;4;4;
5
6 1;6;
7 1;3;5;
8 4;5;8;9;
9 1;5;8;

Xổ số Miền Bắc 26/11/2021

G8 tructiep
G7 29
G6 376 932 698
G5 0564
G4 1308 4893 1941
9021 tructiep tructiep tructiep
G3 10642 43979
G2 02830
G1 43572
ĐB 81610
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1
2 1;7;9;
3 2;
4 1;2;5;5;6;
5 6;
6 1;3;4;4;7;
7 2;2;4;6;9;
8
9 3;5;8;

Xổ số Miền Bắc 25/11/2021

G8 tructiep
G7 52
G6 792 890 523
G5 5395
G4 8885 3201 6746
5644 tructiep tructiep tructiep
G3 13101 67857
G2 65124
G1 28994
ĐB 64313
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 1;1;
1 3; 5;
2 3;4;
3 2;3;6;6;
4 4;6;8;
5 2;5;5;7;9;
6
7 5;
8 4;5;
9 2;4;5;