Kết quả xổ số Miền Bắc

Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSTD hàng tuần

Xổ số Miền Bắc 27/09/2022

G8 tructiep
G7 20
G6 248 744 402
G5 8179
G4 9671 9583 6464
8484 tructiep tructiep tructiep
G3 63455 73781
G2 07899
G1 44227
ĐB 77390
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 9;
2 7;8;
3 1;4;5;
4 4;8;8;
5 5;
6 4;
7 1;9;
8 1;3;4;5;8;
9 2;9;

Xổ số Miền Bắc 26/09/2022

G8 tructiep
G7 62
G6 884 736 215
G5 2987
G4 6160 0094 1043
2015 tructiep tructiep tructiep
G3 32501 94496
G2 50213
G1 06763
ĐB 93712
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 1;5;
1 2; 3;5;5;
2 6;
3 6;
4 3;5;
5 6;
6 1;2;3;3;8;9;
7 7;
8 4;7;7;8;
9 4;5;6;

Xổ số Miền Bắc 25/09/2022

G8 tructiep
G7 89
G6 104 934 481
G5 3701
G4 1818 5842 0140
4657 tructiep tructiep tructiep
G3 38607 71890
G2 50137
G1 36837
ĐB 59509
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 1;4;7;9;
1 5;6;8;
2 7;8;
3 3;4;4;7;7;7;
4 2;
5 7;7;
6 4;7;
7 4;
8 1;2;9;
9

Xổ số Miền Bắc 24/09/2022

G8 tructiep
G7 08
G6 368 823 443
G5 0386
G4 8467 7574 1579
7138 tructiep tructiep tructiep
G3 67243 04747
G2 39583
G1 01140
ĐB 08154
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 8;9;9;
1 1;3;
2 3;
3 4;8;
4 3;3;7;
5 4;
6 2;6;7;8;8;
7 4;8;9;
8 3;6;6;6;
9 1;