Kết quả xổ số Sóc Trăng

Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSST hàng tuần

Xổ số Sóc Trăng 19/01/2022

G8 21
G7 772
G6 3358 8450 4310
G5 4523
G4 23557 49846 68516
10806 81980 68637 68341
G3 43553 47390
G2 18364
G1 51928
ĐB 515210
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 6;
1 6;
2 3;8;
3 7;
4 1;6;
5 3;7;8;
6 4;
7 2;
8
9

Xổ số Sóc Trăng 12/01/2022

G8 27
G7 062
G6 2900 5614 9341
G5 8907
G4 82969 69590 29636
89870 66786 49857 17490
G3 76590 44245
G2 93254
G1 72419
ĐB 101876
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 4;9;
2
3 6;
4 1;5;
5 4;7;
6 2;9;
7 6;
8 6;
9

Xổ số Sóc Trăng 05/01/2022

G8 47
G7 971
G6 6647 9214 7330
G5 8590
G4 22927 96192 43790
74626 49099 11576 84592
G3 38066 34335
G2 45442
G1 84507
ĐB 471775
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 4;
2 6;7;
3 5;
4 2;7;
5
6 6;
7 1;5; 6;
8
9 2;2;9;

Xổ số Sóc Trăng 29/12/2021

G8 06
G7 473
G6 5158 9641 1753
G5 6581
G4 79156 51342 24607
50451 85034 96832 34390
G3 02012 21512
G2 22299
G1 58536
ĐB 062568
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 2;2;
2
3 2;4;6;
4 1;2;
5 1;3;6;8;
6 8;
7 3;
8 1;
9 9;