Kết quả xổ số Sóc Trăng

Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSST hàng tuần

Xổ số Sóc Trăng 01/07/2020

G8 89
G7 304
G6 5842 0998 8879
G5 3727
G4 73389 98968 15822
31723 06951 07060 89694
G3 83865 73529
G2 00700
G1 53348
ĐB 395233
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1
2 2;3;7;9;
3 3;
4 2;8;
5 1;
6 5;8;
7 9;
8 9;
9 4;8;

Xổ số Sóc Trăng 24/06/2020

G8 02
G7 029
G6 9008 0545 1332
G5 8747
G4 55931 66154 00491
41566 92514 50918 32125
G3 95223 26085
G2 05831
G1 20810
ĐB 257300
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1 4;8;
2 3;5;9;
3 1;1;2;
4 5;7;
5 4;
6 6;
7
8 5;
9 1;

Xổ số Sóc Trăng 17/06/2020

G8 91
G7 091
G6 2356 2980 8051
G5 1611
G4 89617 87115 32937
07767 29572 01875 76286
G3 86936 51606
G2 92578
G1 84003
ĐB 979294
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 3;6;
1 1;5;7;
2
3 6;7;
4
5 1;6;
6 7;
7 2;5;8;
8 6;
9 1;4;

Xổ số Sóc Trăng 10/06/2020

G8 71
G7 504
G6 1908 3460 7461
G5 0745
G4 11058 42940 16395
87956 94321 46370 41774
G3 10104 24177
G2 65549
G1 73507
ĐB 960330
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 4;4;7;8;
1
2 1;
3
4 5;9;
5 6;8;
6 1;
7 4;7;
8
9 5;