Kết quả xổ số Quảng Trị

Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSQT hàng tuần

Xổ số Quảng Trị 24/09/2020

G8 13
G7 758
G6 4167 4981 7358
G5 3608
G4 99138 26025 69159
15470 67140 18802 09447
G3 97473 99671
G2 52935
G1 81902
ĐB 019442
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0 2;2;8;
1
2 5;
3 5;8;
4 2; 7;
5 8;8;9;
6 7;
7 1;3;
8 1;
9

Xổ số Quảng Trị 17/09/2020

G8 84
G7 529
G6 2675 6501 3163
G5 2013
G4 84957 76283 67783
12167 61934 43845 62879
G3 21644 69791
G2 09413
G1 48188
ĐB 659400
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 3;3;
2 9;
3 4;
4 4;5;
5 7;
6 3;7;
7 5;9;
8 3;3;8;
9 1;

Xổ số Quảng Trị 10/09/2020

G8 71
G7 189
G6 4258 9149 6135
G5 0491
G4 95830 03152 72305
09399 76674 04777 16310
G3 43869 82047
G2 65349
G1 20622
ĐB 474538
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1
2 2;
3 5;8;
4 7;9;9;
5 2;8;
6 9;
7 4;7;
8 9;
9 1;9;

Xổ số Quảng Trị 03/09/2020

G8 00
G7 119
G6 3572 7418 6076
G5 8665
G4 18976 30966 10100
24150 08674 27619 84451
G3 77114 96953
G2 23163
G1 96172
ĐB 839760
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 4;8;9;9;
2
3
4
5 1;3;
6 3;5;6;
7 2;2;4;6;6;
8
9