Kết quả xổ số Quảng Ngãi

Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSQNI hàng tuần

Xổ số Quảng Ngãi 17/10/2020

G8 42
G7 619
G6 2412 0035 7500
G5 8810
G4 34280 84943 75668
43498 59134 32029 95320
G3 52701 80525
G2 16544
G1 98233
ĐB 246954
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 2;9;
2 5;9;
3 3;4;5;
4 3;4;
5 4;
6 8;
7
8
9 8;

Xổ số Quảng Ngãi 10/10/2020

G8 03
G7 148
G6 5985 7758 1302
G5 0407
G4 72035 97685 77718
70576 85357 47072 96167
G3 45670 75480
G2 20590
G1 42096
ĐB 266910
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 2;7;
1 8;
2
3 5;
4 8;
5 7;8;
6 7;
7 2;6;
8 5;5;
9 6;

Xổ số Quảng Ngãi 03/10/2020

G8 52
G7 674
G6 0968 3718 3391
G5 7208
G4 17822 10383 88467
93623 34386 04237 03148
G3 60580 03217
G2 18484
G1 53649
ĐB 007973
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1 7;8;
2 2;3;
3 7;
4 8;9;
5
6 7;8;
7 3; 4;
8 3;4;6;
9 1;

Xổ số Quảng Ngãi 26/09/2020

G8 79
G7 113
G6 1576 2058 8503
G5 1002
G4 07676 87320 86455
05709 81817 61730 37363
G3 80980 39941
G2 37533
G1 20358
ĐB 903859
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 2;3;9;
1 3;7;
2
3 3;
4 1;
5 5;8;8;9;
6 3;
7 6;6;
8
9