Kết quả xổ số Khánh Hòa

Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSKH hàng tuần

Xổ số Khánh Hòa 09/08/2020

G8 83
G7 386
G6 1550 4400 5941
G5 1964
G4 17485 74602 93334
92244 90133 81670 47067
G3 38956 41784
G2 00285
G1 52328
ĐB 819414
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 4;
2 8;
3 3;4;
4 1;4;
5 6;
6 4;7;
7
8 4;5;5;6;
9

Xổ số Khánh Hòa 05/08/2020

G8 99
G7 980
G6 7154 3703 9704
G5 2686
G4 18649 28663 49479
45358 87164 39535 23474
G3 60449 65559
G2 86623
G1 61552
ĐB 849611
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;4;
1 1;
2 3;
3 5;
4 9;9;
5 2;4;8;9;
6 3;4;
7 4;9;
8 6;
9

Xổ số Khánh Hòa 02/08/2020

G8 55
G7 654
G6 6004 1321 5307
G5 1746
G4 40445 03527 26379
21831 46424 29295 29445
G3 73016 54589
G2 46466
G1 00019
ĐB 390591
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 4;7;
1 6;9;
2 1;4;7;
3 1;
4 5;5;6;
5 4;
6 6;
7 9;
8 9;
9 1; 5;

Xổ số Khánh Hòa 29/07/2020

G8 97
G7 215
G6 5499 4819 7774
G5 8683
G4 50602 16280 77092
14327 87314 69710 11893
G3 65963 39887
G2 67428
G1 32182
ĐB 112464
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 4;5;9;
2 7;8;
3
4
5
6 3;4;
7 4;
8 2;3;7;
9 2;3;9;