Kết quả xổ số Kiên Giang

Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSKG hàng tuần

Xổ số Kiên Giang 02/10/2022

G8 77
G7 831
G6 0777 6518 3488
G5 1520
G4 94999 73230 38335
50362 02724 46736 31253
G3 79706 01169
G2 10851
G1 17409
ĐB 029437
Chờ kết quả xổ số Kiên Giang : XSKG CHO gửi 8185
Số đẹp XSKG hôm nay : CAU KG gửi 8585
Đầu Loto
0 6;9;
1 8;
2 4;
3 1;5;6;7;
4
5 1;3;
6 2;9;
7 7;
8 8;
9 9;

Xổ số Kiên Giang 25/09/2022

G8 84
G7 391
G6 7567 9737 9512
G5 8971
G4 73475 75319 38079
50194 32302 64304 36983
G3 86541 92210
G2 05754
G1 50255
ĐB 257571
Chờ kết quả xổ số Kiên Giang : XSKG CHO gửi 8185
Số đẹp XSKG hôm nay : CAU KG gửi 8585
Đầu Loto
0 2;4;
1 2;9;
2
3 7;
4 1;
5 4;5;
6 7;
7 1; 1;5;9;
8 3;
9 1;4;

Xổ số Kiên Giang 18/09/2022

G8 21
G7 222
G6 1204 0292 8811
G5 4640
G4 15823 56475 23302
17054 38507 74239 63897
G3 22161 98822
G2 40627
G1 10876
ĐB 452295
Chờ kết quả xổ số Kiên Giang : XSKG CHO gửi 8185
Số đẹp XSKG hôm nay : CAU KG gửi 8585
Đầu Loto
0 2;4;7;
1 1;
2 2;2;3;7;
3 9;
4
5 4;
6 1;
7 5;6;
8
9 2;5; 7;

Xổ số Kiên Giang 11/09/2022

G8 64
G7 540
G6 9475 7128 1131
G5 5241
G4 43582 19836 82725
72748 64225 62587 01052
G3 76732 13506
G2 26654
G1 30497
ĐB 907967
Chờ kết quả xổ số Kiên Giang : XSKG CHO gửi 8185
Số đẹp XSKG hôm nay : CAU KG gửi 8585
Đầu Loto
0 6;
1
2 5;5;8;
3 1;2;6;
4 1;8;
5 2;4;
6 7;
7 5;
8 2;7;
9 7;