Kết quả xổ số Kiên Giang

Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSKG hàng tuần

Xổ số Kiên Giang 01/12/2019

G8 21
G7 078
G6 6617 9865 1176
G5 1356
G4 13223 25016 50798
11406 00781 31582 24956
G3 22082 69161
G2 51638
G1 22039
ĐB 830638
Chờ kết quả xổ số Kiên Giang : XSKG CHO gửi 8185
Số đẹp XSKG hôm nay : CAU KG gửi 8585
Đầu Loto
0 6
1 6 7
2 3
3 8 8 9
4
5 6 6
6 1 5
7 6 8
8 1 2 2
9 8

Xổ số Kiên Giang 24/11/2019

G8 59
G7 488
G6 4621 8216 1574
G5 0753
G4 49400 30656 15352
63303 74545 05985 09389
G3 42338 44023
G2 69219
G1 84912
ĐB 194022
Chờ kết quả xổ số Kiên Giang : XSKG CHO gửi 8185
Số đẹp XSKG hôm nay : CAU KG gửi 8585
Đầu Loto
0 0 3
1 2 6 9
2 1 2 3
3 8
4 5
5 2 3 6
6
7 4
8 5 8 9
9

Xổ số Kiên Giang 17/11/2019

G8 49
G7 212
G6 8584 5973 8250
G5 0878
G4 06297 02083 85345
74603 52061 84801 87525
G3 29521 27482
G2 74524
G1 90329
ĐB 238888
Chờ kết quả xổ số Kiên Giang : XSKG CHO gửi 8185
Số đẹp XSKG hôm nay : CAU KG gửi 8585
Đầu Loto
0 1 3
1 2
2 1 4 5 9
3
4 5
5 0
6 1
7 3 8
8 2 3 4 8
9 7

Xổ số Kiên Giang 10/11/2019

G8 67
G7 688
G6 3461 4749 2883
G5 5062
G4 67714 47492 52286
70491 79065 45290 18868
G3 26037 01354
G2 99650
G1 55385
ĐB 369416
Chờ kết quả xổ số Kiên Giang : XSKG CHO gửi 8185
Số đẹp XSKG hôm nay : CAU KG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 4 6
2
3 7
4 9
5 0 4
6 1 2 5 8
7
8 3 5 6 8
9 0 1 2