Kết quả xổ số Hậu Giang

Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSHG hàng tuần

Xổ số Hậu Giang 28/03/2020

G8 79
G7 283
G6 5069 9154 5565
G5 8795
G4 61085 20807 13065
61853 24490 03472 53450
G3 30223 40482
G2 05296
G1 42744
ĐB 851421
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU HG gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1
2 1; 3;
3
4 4;
5 3;4;
6 5;5;9;
7 2;
8 2;3;5;
9 5;6;

Xổ số Hậu Giang 21/03/2020

G8 61
G7 650
G6 2936 2840 8957
G5 5973
G4 10233 73285 12976
26223 88272 24581 58775
G3 63354 41557
G2 45038
G1 32084
ĐB 555859
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU HG gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 3;
3 3;6;8;
4
5 4;7;7;9;
6
7 2;3;5;6;
8 1;4;5;
9

Xổ số Hậu Giang 14/03/2020

G8 90
G7 098
G6 1991 0730 7660
G5 0534
G4 12866 91655 53759
69174 15854 69441 35654
G3 11224 77528
G2 04110
G1 51063
ĐB 171795
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU HG gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 4;8;
3 4;
4 1;
5 4;4;5;9;
6 3;6;
7 4;
8
9 1;5; 8;

Xổ số Hậu Giang 07/03/2020

G8 30
G7 630
G6 9910 2473 5672
G5 8949
G4 96207 44696 61743
69468 00714 29260 45357
G3 47005 63378
G2 01075
G1 19930
ĐB 630929
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU HG gửi 8585
Đầu Loto
0 5;7;
1 4;
2 9;
3
4 3;9;
5 7;
6 8;
7 2;3;5;8;
8
9 6;