Kết quả xổ số Hậu Giang

Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSHG hàng tuần

Xổ số Hậu Giang 08/08/2020

G8 69
G7 711
G6 2892 2495 8213
G5 8060
G4 26805 13498 81190
71532 50967 55018 69788
G3 22493 50268
G2 55386
G1 59050
ĐB 016452
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU HG gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1 1;3;8;
2
3 2;
4
5 2;
6 7;8;
7
8 6;8;
9 2;3;5;8;

Xổ số Hậu Giang 01/08/2020

G8 67
G7 433
G6 3737 3866 9910
G5 6352
G4 34443 16618 73277
09756 99285 46557 17644
G3 87216 81879
G2 87544
G1 84217
ĐB 418922
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU HG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 6;7;8;
2 2;
3 3;7;
4 3;4;4;
5 2;6;7;
6 6;
7 7;9;
8 5;
9

Xổ số Hậu Giang 25/07/2020

G8 12
G7 488
G6 6731 4710 8156
G5 7492
G4 51314 87138 29125
85373 17422 70348 73812
G3 05155 20628
G2 57969
G1 62570
ĐB 541136
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU HG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;4;
2 2;5;8;
3 1;6; 8;
4 8;
5 5;6;
6 9;
7 3;
8 8;
9 2;

Xổ số Hậu Giang 18/07/2020

G8 34
G7 475
G6 8095 1358 4860
G5 8713
G4 78158 35409 64166
27846 49754 52714 49599
G3 30407 91761
G2 49186
G1 63376
ĐB 872546
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU HG gửi 8585
Đầu Loto
0 7;9;
1 3;4;
2
3
4 6; 6;
5 4;8;8;
6 1;6;
7 5;6;
8 6;
9 5;9;