Kết quả xổ số Hậu Giang

Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSHG hàng tuần

Xổ số Hậu Giang 24/10/2020

G8 05
G7 872
G6 4112 1755 2174
G5 9189
G4 57815 57526 77938
67845 84839 27732 15703
G3 85993 44524
G2 72115
G1 67334
ĐB 696100
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU HG gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 2;5;5;
2 4;6;
3 2;4;8;9;
4 5;
5 5;
6
7 2;4;
8 9;
9 3;

Xổ số Hậu Giang 17/10/2020

G8 66
G7 313
G6 4314 2819 4923
G5 0037
G4 14751 15948 53751
31988 98216 87052 53719
G3 94723 69852
G2 46695
G1 63446
ĐB 953080
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU HG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 3;4;6;9;9;
2 3;3;
3 7;
4 6;8;
5 1;1;2;2;
6
7
8 8;
9 5;

Xổ số Hậu Giang 10/10/2020

G8 49
G7 937
G6 4661 7966 3611
G5 6673
G4 43219 70616 43110
73306 14582 93870 76209
G3 73893 75155
G2 19889
G1 53666
ĐB 926185
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU HG gửi 8585
Đầu Loto
0 6;9;
1 1;6;9;
2
3 7;
4
5 5;
6 1;6;6;
7 3;
8 2;5; 9;
9 3;

Xổ số Hậu Giang 03/10/2020

G8 05
G7 223
G6 9738 4189 6049
G5 7000
G4 70579 27998 91612
38715 74509 50969 13395
G3 44668 86379
G2 53959
G1 51143
ĐB 456776
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU HG gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 2;5;
2 3;
3 8;
4 3;9;
5 9;
6 8;9;
7 6; 9;9;
8 9;
9 5;8;