Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSHCM hàng tuần

Xổ số Hồ Chí Minh 06/12/2021

G8 93
G7 585
G6 7852 8832 4100
G5 9518
G4 83881 96585 96912
17262 31842 34600 57547
G3 57476 16478
G2 79254
G1 10161
ĐB 245082
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;8;
2
3 2;
4 2;7;
5 2;4;
6 1;2;
7 6;8;
8 1;2; 5;5;
9

Xổ số Hồ Chí Minh 04/12/2021

G8 64
G7 364
G6 4951 6507 7051
G5 4942
G4 90321 55875 79307
34384 66632 99008 33725
G3 86657 48511
G2 68572
G1 34569
ĐB 018204
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 4; 7;7;8;
1 1;
2 1;5;
3 2;
4 2;
5 1;1;7;
6 4;9;
7 2;5;
8 4;
9

Xổ số Hồ Chí Minh 29/11/2021

G8 04
G7 659
G6 6476 8649 8173
G5 5946
G4 25484 40826 38555
71841 38162 10730 54996
G3 19276 44959
G2 72839
G1 49719
ĐB 444597
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0
1 9;
2 6;
3 9;
4 1;6;9;
5 5;9;9;
6 2;
7 3;6;6;
8 4;
9 6;7;

Xổ số Hồ Chí Minh 27/11/2021

G8 92
G7 926
G6 2310 5163 7445
G5 7705
G4 59725 09302 15436
97927 25513 93488 92673
G3 60703 78419
G2 54268
G1 73340
ĐB 486755
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 2;3;5;
1 3;9;
2 5;6;7;
3 6;
4 5;
5 5;
6 3;8;
7 3;
8 8;
9