Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSHCM hàng tuần

Xổ số Hồ Chí Minh 19/04/2021

G8 89
G7 910
G6 4291 1661 2822
G5 5303
G4 51122 74574 79971
04314 56794 83760 62225
G3 25027 62044
G2 08179
G1 93126
ĐB 566558
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 4;
2 2;2;5;6;7;
3
4 4;
5 8;
6 1;
7 1;4;9;
8
9 1;4;

Xổ số Hồ Chí Minh 17/04/2021

G8 72
G7 436
G6 7263 6038 1492
G5 1447
G4 67221 61957 62331
45474 35425 66489 83995
G3 21253 63542
G2 30851
G1 91036
ĐB 601679
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 1;5;
3 1;6;6;8;
4 2;7;
5 1;3;7;
6 3;
7 4;9;
8 9;
9 2;5;

Xổ số Hồ Chí Minh 12/04/2021

G8 67
G7 914
G6 6205 9006 7868
G5 0299
G4 12765 37524 81654
06493 43071 64715 80248
G3 19120 94749
G2 86783
G1 59941
ĐB 266470
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 5;6;
1 4;5;
2 4;
3
4 1;8;9;
5 4;
6 5;8;
7 1;
8 3;
9 3;9;

Xổ số Hồ Chí Minh 10/04/2021

G8 11
G7 833
G6 6042 0354 9946
G5 6185
G4 91553 26545 39987
38269 07584 36917 80181
G3 21235 69611
G2 90198
G1 21834
ĐB 481593
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;7;
2
3 3;4;5;
4 2;5;6;
5 3;4;
6 9;
7
8 1;4;5;7;
9 3; 8;