Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSHCM hàng tuần

Xổ số Hồ Chí Minh 01/10/2022

G8 03
G7 278
G6 7361 4476 9805
G5 8209
G4 88384 12376 13993
92681 39688 26654 19087
G3 93926 63686
G2 51263
G1 63533
ĐB 015021
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 5;9;
1
2 1; 6;
3 3;
4
5 4;
6 1;3;
7 6;6;8;
8 1;4;6;7;8;
9 3;

Xổ số Hồ Chí Minh 26/09/2022

G8 75
G7 479
G6 5774 6135 5729
G5 6857
G4 55052 86443 49540
52465 14637 62708 82350
G3 37139 60175
G2 74461
G1 36078
ĐB 087007
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 7; 8;
1
2 9;
3 5;7;9;
4 3;
5 2;7;
6 1;5;
7 4;5;8;9;
8
9

Xổ số Hồ Chí Minh 24/09/2022

G8 07
G7 958
G6 2523 4055 8139
G5 9594
G4 46932 59565 43989
31487 95073 19237 64137
G3 21709 34098
G2 26518
G1 72108
ĐB 210135
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 8;9;
1 8;
2 3;
3 2;5; 7;7;9;
4
5 5;8;
6 5;
7 3;
8 7;9;
9 4;8;

Xổ số Hồ Chí Minh 19/09/2022

G8 06
G7 814
G6 9773 2242 0466
G5 6780
G4 23953 77945 22836
22716 66876 94644 66426
G3 82372 18895
G2 18626
G1 04115
ĐB 275622
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0
1 4;5;6;
2 2; 6;6;
3 6;
4 2;4;5;
5 3;
6 6;
7 2;3;6;
8
9 5;