Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSHCM hàng tuần

Xổ số Hồ Chí Minh 30/03/2020

G8 12
G7 658
G6 0793 2354 0087
G5 4013
G4 51101 54534 36307
82657 64325 00509 09855
G3 55194 06608
G2 14648
G1 04577
ĐB 318181
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 1;7;8;9;
1 3;
2 5;
3 4;
4 8;
5 4;5;7;8;
6
7 7;
8 1; 7;
9 3;4;

Xổ số Hồ Chí Minh 28/03/2020

G8 55
G7 177
G6 2572 4499 4053
G5 1961
G4 66062 29327 74288
15854 22935 86253 61684
G3 85053 15425
G2 68518
G1 15386
ĐB 902358
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0
1 8;
2 5;7;
3 5;
4
5 3;3;3;4;8;
6 1;2;
7 2;7;
8 4;6;8;
9 9;

Xổ số Hồ Chí Minh 23/03/2020

G8 34
G7 007
G6 2276 9783 6379
G5 1441
G4 64674 81642 88950
98239 24554 69941 93516
G3 33204 12791
G2 35731
G1 08193
ĐB 850221
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 4;7;
1 6;
2 1;
3 1;9;
4 1;1;2;
5 4;
6
7 4;6;9;
8 3;
9 1;3;

Xổ số Hồ Chí Minh 21/03/2020

G8 16
G7 397
G6 9912 6705 9612
G5 4449
G4 38005 08938 61899
10916 07762 91241 33231
G3 18664 74938
G2 30167
G1 53219
ĐB 200391
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 5;5;
1 2;2;6;9;
2
3 1;8;8;
4 1;9;
5
6 2;4;7;
7
8
9 1; 7;9;