Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSHCM hàng tuần

Xổ số Hồ Chí Minh 11/02/2019

G8 38
G7 068
G6 7265 5907 4892
G5 6652
G4 08116 17283 27418
91206 73602 32273 69900
G3 74031 77648
G2 58340
G1 31766
ĐB 860245
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 0 2 6 7
1 6 8
2
3 1
4 0 5 8
5 2
6 5 6 8
7 3
8 3
9 2

Xổ số Hồ Chí Minh 09/02/2019

G8 08
G7 009
G6 3890 6437 6531
G5 4242
G4 33369 41894 12442
58193 23278 24170 85769
G3 95706 70725
G2 46058
G1 31239
ĐB 517735
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 6 9
1
2 5
3 1 5 7 9
4 2 2
5 8
6 9 9
7 0 8
8
9 0 3 4

Xổ số Hồ Chí Minh 04/02/2019

G8 47
G7 509
G6 5218 6461 0873
G5 8820
G4 46196 28018 32094
50761 25415 75259 70859
G3 81541 48344
G2 87515
G1 88847
ĐB 603918
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 9
1 5 5 8 8 8
2 0
3
4 1 4 7
5 9 9
6 1 1
7 3
8
9 4 6

Xổ số Hồ Chí Minh 02/02/2019

G8 34
G7 841
G6 3445 1712 2293
G5 0652
G4 14996 87106 17775
80784 31807 33381 27765
G3 52311 84959
G2 27058
G1 04323
ĐB 308255
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 6 7
1 1 2
2 3
3
4 1 5
5 2 5 8 9
6 5
7 5
8 1 4
9 3 6