Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSHCM hàng tuần

Xổ số Hồ Chí Minh 10/08/2020

G8 80
G7 155
G6 4925 8393 1141
G5 1030
G4 94355 59044 70388
20136 63744 44559 88898
G3 53935 65937
G2 07051
G1 70258
ĐB 703980
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 5;
3 5;6;7;
4 1;4;4;
5 1;5;5;8;9;
6
7
8 8;
9 3;8;

Xổ số Hồ Chí Minh 08/08/2020

G8 16
G7 684
G6 3168 3299 3529
G5 5296
G4 63463 21548 53555
51364 01727 70001 84684
G3 53095 17717
G2 64269
G1 71060
ĐB 346206
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 1;6;
1 7;
2 7;9;
3
4 8;
5 5;
6 3;4;8;9;
7
8 4;4;
9 5;6;9;

Xổ số Hồ Chí Minh 03/08/2020

G8 05
G7 641
G6 8255 3975 2818
G5 8020
G4 88999 02291 49582
73185 79485 64155 62375
G3 04619 75254
G2 20486
G1 12640
ĐB 171897
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0
1 8;9;
2
3
4 1;
5 4;5;5;
6
7 5;5;
8 2;5;5;6;
9 1;7; 9;

Xổ số Hồ Chí Minh 01/08/2020

G8 97
G7 678
G6 8344 5130 7014
G5 3294
G4 04965 38221 48183
23290 16817 46500 76660
G3 09605 34135
G2 24099
G1 38786
ĐB 126157
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1 4;7;
2 1;
3 5;
4 4;
5 7;
6 5;
7 8;
8 3;6;
9 4;9;