Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSHCM hàng tuần

Xổ số Hồ Chí Minh 07/12/2019

G8 41
G7 606
G6 8761 4794 2928
G5 0303
G4 85824 64495 38497
08048 56184 76178 94910
G3 78901 29086
G2 52442
G1 60058
ĐB 725918
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 1 3 6
1 0 8
2 4 8
3
4 2 8
5 8
6 1
7 8
8 4 6
9 4 5 7

Xổ số Hồ Chí Minh 02/12/2019

G8 19
G7 549
G6 5529 8242 4792
G5 2602
G4 05941 69691 75745
48374 71616 99894 58748
G3 71056 98294
G2 44374
G1 17687
ĐB 048784
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 2
1 6
2 9
3
4 1 2 5 8 9
5 6
6
7 4 4
8 4 7
9 1 2 4 4

Xổ số Hồ Chí Minh 30/11/2019

G8 00
G7 468
G6 8839 5085 8550
G5 4069
G4 94736 31660 11666
83889 91113 38165 49806
G3 30763 59512
G2 62163
G1 14177
ĐB 283598
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 6
1 2 3
2
3 6 9
4
5 0
6 0 3 3 5 6 8 9
7 7
8 5 9
9 8

Xổ số Hồ Chí Minh 25/11/2019

G8 08
G7 152
G6 4943 1132 3137
G5 0799
G4 77522 58226 75289
26868 45183 33743 73729
G3 30075 14343
G2 95425
G1 19766
ĐB 567739
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 2 5 6 9
3 2 7 9
4 3 3 3
5 2
6 6 8
7 5
8 3 9
9 9