Kết quả xổ số Đồng Tháp

Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSDT hàng tuần

Xổ số Đồng Tháp 06/12/2021

G8 05
G7 274
G6 5575 3922 8214
G5 1260
G4 48057 35827 99073
00691 09818 46203 13673
G3 46550 84040
G2 71840
G1 08592
ĐB 029687
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 4;8;
2 2;7;
3
4
5 7;
6
7 3;3;4;5;
8 7;
9 1;2;

Xổ số Đồng Tháp 29/11/2021

G8 22
G7 698
G6 1563 3728 0629
G5 5693
G4 00861 94022 73272
31434 26136 09706 29944
G3 89531 66536
G2 78284
G1 66903
ĐB 985353
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0 3;6;
1
2 2;8;9;
3 1;4;6;6;
4 4;
5 3;
6 1;3;
7 2;
8 4;
9 3;8;

Xổ số Đồng Tháp 22/11/2021

G8 60
G7 620
G6 6347 7930 6247
G5 0190
G4 85740 61788 07312
17610 25377 06857 68401
G3 79554 05258
G2 68512
G1 14419
ĐB 561716
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 2;2;6; 9;
2
3
4 7;7;
5 4;7;8;
6
7 7;
8 8;
9

Xổ số Đồng Tháp 15/11/2021

G8 89
G7 136
G6 7174 3865 2487
G5 7146
G4 63637 55045 76033
63744 66502 12663 28403
G3 40975 18376
G2 02260
G1 20013
ĐB 833129
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0 2;3;
1 3;
2 9;
3 3;6;7;
4 4;5;6;
5
6 3;5;
7 4;5;6;
8 7;
9