Kết quả xổ số Đồng Tháp

Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSDT hàng tuần

Xổ số Đồng Tháp 19/04/2021

G8 68
G7 514
G6 8337 9874 8682
G5 2225
G4 59719 44568 31528
68354 95463 87746 42495
G3 35502 03943
G2 12968
G1 26275
ĐB 180944
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 4;9;
2 5;8;
3 7;
4 3;4; 6;
5 4;
6 3;8;8;
7 4;5;
8 2;
9 5;

Xổ số Đồng Tháp 12/04/2021

G8 44
G7 182
G6 5180 9550 3247
G5 7332
G4 84755 51752 41441
24757 85313 55127 93910
G3 78996 20553
G2 14986
G1 24865
ĐB 950928
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 3;
2 7;8;
3 2;
4 1;7;
5 2;3;5;7;
6 5;
7
8 2;6;
9 6;

Xổ số Đồng Tháp 05/04/2021

G8 65
G7 428
G6 1395 9674 4304
G5 3030
G4 21821 94784 13557
39044 56711 40606 55882
G3 60946 49110
G2 93571
G1 85139
ĐB 830718
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0 4;6;
1 1;8;
2 1;8;
3 9;
4 4;6;
5 7;
6
7 1;4;
8 2;4;
9 5;

Xổ số Đồng Tháp 29/03/2021

G8 28
G7 680
G6 0313 3629 7488
G5 8906
G4 86014 89440 06952
16676 90852 47612 65767
G3 95432 57704
G2 08694
G1 23391
ĐB 430404
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0 4; 4;6;
1 2;3;4;
2 9;
3 2;
4
5 2;2;
6 7;
7 6;
8 8;
9 1;4;