Kết quả xổ số Đồng Tháp

Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSDT hàng tuần

Xổ số Đồng Tháp 21/09/2020

G8 65
G7 528
G6 4704 5344 4159
G5 5096
G4 72316 23123 09892
18082 82350 89296 78372
G3 18511 47439
G2 84583
G1 32633
ĐB 228279
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 1;6;
2 3;8;
3 3;9;
4 4;
5 9;
6
7 2;9;
8 2;3;
9 2;6;6;

Xổ số Đồng Tháp 14/09/2020

G8 47
G7 312
G6 4425 9556 8335
G5 8471
G4 81954 54084 21229
02720 70816 23922 78628
G3 36397 61938
G2 01219
G1 99945
ĐB 458421
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;6;9;
2 1; 2;5;8;9;
3 5;8;
4 5;
5 4;6;
6
7 1;
8 4;
9 7;

Xổ số Đồng Tháp 07/09/2020

G8 20
G7 027
G6 4688 9800 3177
G5 5049
G4 78094 89082 54251
87714 48393 73199 89402
G3 80681 98773
G2 38722
G1 05116
ĐB 470786
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 4;6;
2 2;7;
3
4 9;
5 1;
6
7 3;7;
8 1;2;6; 8;
9 3;4;9;

Xổ số Đồng Tháp 31/08/2020

G8 69
G7 686
G6 2399 5995 6934
G5 9119
G4 79352 74356 51030
91966 36399 36262 86149
G3 16289 39342
G2 85164
G1 33261
ĐB 746410
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 9;
2
3 4;
4 2;9;
5 2;6;
6 1;2;4;6;
7
8 6;9;
9 5;9;9;