Kết quả xổ số Đắc Nông

Trực tiếp kết quả xổ số Đắc Nông mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSDNO hàng tuần

Xổ số Đắc Nông 27/11/2021

G8 12
G7 663
G6 5793 9138 8712
G5 6038
G4 98668 89292 86590
58873 88391 65002 72818
G3 40864 19563
G2 07799
G1 87787
ĐB 986356
Chờ kết quả xổ số Đắc Nông : XSDNO CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNO hôm nay : CAU DNO gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 2;8;
2
3 8;8;
4
5 6;
6 3;3;4;8;
7 3;
8 7;
9 1;2;3;9;

Xổ số Đắc Nông 20/11/2021

G8 18
G7 973
G6 0725 4567 1423
G5 2160
G4 31954 54981 16212
65945 16018 17965 88658
G3 88099 13627
G2 44677
G1 92503
ĐB 290163
Chờ kết quả xổ số Đắc Nông : XSDNO CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNO hôm nay : CAU DNO gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 2;8;
2 3;5;7;
3
4 5;
5 4;8;
6 3; 5;7;
7 3;7;
8 1;
9 9;

Xổ số Đắc Nông 13/11/2021

G8 08
G7 769
G6 1911 7911 8096
G5 5638
G4 06513 56083 68890
50018 36418 05828 09677
G3 81853 16276
G2 22749
G1 18745
ĐB 942657
Chờ kết quả xổ số Đắc Nông : XSDNO CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNO hôm nay : CAU DNO gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;1;3;8;8;
2 8;
3 8;
4 5;9;
5 3;7;
6 9;
7 6;7;
8 3;
9 6;

Xổ số Đắc Nông 06/11/2021

G8 75
G7 769
G6 9961 5080 3669
G5 3055
G4 24969 92285 19543
69066 88782 05384 28020
G3 83704 22206
G2 54517
G1 43090
ĐB 332808
Chờ kết quả xổ số Đắc Nông : XSDNO CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNO hôm nay : CAU DNO gửi 8585
Đầu Loto
0 4;6;8;
1 7;
2
3
4 3;
5 5;
6 1;6;9;9;9;
7
8 2;4;5;
9