Kết quả xổ số Đà Nẵng

Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSDNG hàng tuần

Xổ số Đà Nẵng 16/01/2021

G8 42
G7 024
G6 4141 2308 6128
G5 0997
G4 97508 39733 72393
16615 78502 02424 37703
G3 98283 44378
G2 24808
G1 68119
ĐB 729537
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 2;3;8;8;8;
1 5;9;
2 4;4;8;
3 3;7;
4 1;
5
6
7 8;
8 3;
9 3;7;

Xổ số Đà Nẵng 13/01/2021

G8 58
G7 057
G6 8714 4714 8862
G5 1114
G4 41221 87228 73054
99269 01146 63386 91870
G3 62287 92163
G2 49754
G1 10277
ĐB 351910
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 4;4;4;
2 1;8;
3
4 6;
5 4;4;7;
6 2;3;9;
7 7;
8 6;7;
9

Xổ số Đà Nẵng 09/01/2021

G8 22
G7 017
G6 9100 9066 2862
G5 5401
G4 98864 45558 99906
13269 75965 79993 67278
G3 14926 43947
G2 28584
G1 26351
ĐB 342110
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 1;6;
1 7;
2 6;
3
4 7;
5 1;8;
6 2;4;5;6;9;
7 8;
8 4;
9 3;

Xổ số Đà Nẵng 06/01/2021

G8 81
G7 112
G6 7989 5121 6280
G5 0998
G4 49440 16551 15279
98564 04120 30463 46077
G3 00386 17596
G2 14028
G1 83227
ĐB 062301
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 2;
2 1;7;8;
3
4
5 1;
6 3;4;
7 7;9;
8 6;9;
9 6;8;