Kết quả xổ số Đà Nẵng

Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSDNG hàng tuần

Xổ số Đà Nẵng 17/10/2020

G8 92
G7 234
G6 1378 3338 3830
G5 7890
G4 10774 95716 28101
22969 11328 76289 76855
G3 37461 12322
G2 37510
G1 04640
ĐB 594080
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 6;
2 2;8;
3 4;8;
4
5 5;
6 1;9;
7 4;8;
8 9;
9

Xổ số Đà Nẵng 14/10/2020

G8 23
G7 054
G6 1356 4421 9819
G5 6297
G4 54295 12238 98790
31609 33510 51534 56394
G3 51035 93880
G2 63998
G1 08899
ĐB 327984
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 9;
2 1;
3 4;5;8;
4
5 4;6;
6
7
8 4;
9 4;5;7;8;9;

Xổ số Đà Nẵng 10/10/2020

G8 69
G7 569
G6 9164 7996 5033
G5 0831
G4 11756 07588 31501
37004 99266 47820 06542
G3 76790 76695
G2 64975
G1 54098
ĐB 206989
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 1;4;
1
2
3 1;3;
4 2;
5 6;
6 4;6;9;
7 5;
8 8;9;
9 5;6;8;

Xổ số Đà Nẵng 07/10/2020

G8 49
G7 486
G6 3756 0824 4512
G5 9948
G4 38838 70917 74837
02032 06255 75453 73245
G3 76397 64817
G2 67180
G1 27955
ĐB 306122
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;7;7;
2 2; 4;
3 2;7;8;
4 5;8;
5 3;5;5;6;
6
7
8 6;
9 7;