Kết quả xổ số Đà Nẵng

Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSDNG hàng tuần

Xổ số Đà Nẵng 17/04/2019

G8 12
G7 237
G6 5327 5671 5953
G5 1756
G4 09257 62175 81909
42216 91278 60013 32595
G3 83482 11144
G2 82423
G1 45144
ĐB 933261
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 9
1 3 6
2 3 7
3 7
4 4 4
5 3 6 7
6 1
7 1 5 8
8 2
9 5

Xổ số Đà Nẵng 13/04/2019

G8 74
G7 173
G6 4202 3900 1532
G5 1724
G4 97559 34787 52327
87113 04299 18817 03942
G3 03300 86533
G2 59094
G1 92522
ĐB 096475
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 0 0 2
1 3 7
2 2 4 7
3 2 3
4 2
5 9
6
7 3 5
8 7
9 4 9

Xổ số Đà Nẵng 10/04/2019

G8 42
G7 746
G6 6190 0203 1726
G5 2154
G4 23181 65690 25099
12552 27769 83045 47436
G3 64128 07838
G2 92698
G1 27715
ĐB 508682
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 3
1 5
2 6 8
3 6 8
4 5 6
5 2 4
6 9
7
8 1 2
9 0 0 8 9

Xổ số Đà Nẵng 06/04/2019

G8 66
G7 152
G6 1877 6731 8084
G5 9190
G4 24921 21721 92055
93984 73736 74355 97723
G3 89140 79282
G2 57369
G1 66578
ĐB 313658
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 1 1 3
3 1 6
4 0
5 2 5 5 8
6 9
7 7 8
8 2 4 4
9 0