Kết quả xổ số Đà Nẵng

Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSDNG hàng tuần

Xổ số Đà Nẵng 08/08/2020

G8 86
G7 641
G6 7346 9228 8635
G5 5927
G4 29577 97588 75554
65922 85607 17719 98914
G3 76143 47869
G2 02709
G1 04181
ĐB 609505
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 5; 7;9;
1 4;9;
2 2;7;8;
3 5;
4 1;3;6;
5 4;
6 9;
7 7;
8 1;8;
9

Xổ số Đà Nẵng 05/08/2020

G8 23
G7 789
G6 6633 5486 2520
G5 3346
G4 21744 09570 93579
88430 03897 94882 85862
G3 91821 84481
G2 49026
G1 78612
ĐB 315628
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;
2 1;6;8;
3 3;
4 4;6;
5
6 2;
7 9;
8 1;2;6;9;
9 7;

Xổ số Đà Nẵng 01/08/2020

G8 26
G7 027
G6 0490 1354 9853
G5 2612
G4 54377 25797 35796
80951 42786 76071 09155
G3 53918 78460
G2 17338
G1 71854
ĐB 978315
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;5; 8;
2 7;
3 8;
4
5 1;3;4;4;5;
6
7 1;7;
8 6;
9 6;7;

Xổ số Đà Nẵng 29/07/2020

G8 37
G7 655
G6 2059 4658 0790
G5 4239
G4 73552 08840 55792
06554 03410 74413 39453
G3 63999 71089
G2 84662
G1 83493
ĐB 881601
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 3;
2
3 9;
4
5 2;3;4;5;8;9;
6 2;
7
8 9;
9 2;3;9;