Kết quả xổ số Bến Tre

Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSBTR hàng tuần

Xổ số Bến Tre 23/11/2021

G8 22
G7 347
G6 6359 8597 9247
G5 3053
G4 85070 38651 81740
52971 25519 76078 34559
G3 19733 40452
G2 59782
G1 84054
ĐB 046838
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0
1 9;
2
3 3;8;
4 7;7;
5 1;2;3;4;9;9;
6
7 1;8;
8 2;
9 7;

Xổ số Bến Tre 16/11/2021

G8 95
G7 867
G6 9496 3842 3183
G5 8989
G4 34367 28077 39561
15002 55360 87863 10700
G3 32806 81192
G2 39197
G1 56947
ĐB 715001
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0 1; 2;6;
1
2
3
4 2;7;
5
6 1;3;7;7;
7 7;
8 3;9;
9 2;6;7;

Xổ số Bến Tre 09/11/2021

G8 60
G7 275
G6 6211 5784 4762
G5 6074
G4 60972 83844 14144
08576 55160 90293 16781
G3 89412 85181
G2 31862
G1 63251
ĐB 985426
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;2;
2 6;
3
4 4;4;
5 1;
6 2;2;
7 2;4;5;6;
8 1;1;4;
9 3;

Xổ số Bến Tre 02/11/2021

G8 37
G7 910
G6 5165 3560 5606
G5 9972
G4 05108 75920 33551
18683 29501 52318 86661
G3 93999 06388
G2 58962
G1 93180
ĐB 800108
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0 1;6;8; 8;
1 8;
2
3
4
5 1;
6 1;2;5;
7 2;
8 3;8;
9 9;