Kết quả xổ số Bến Tre

Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSBTR hàng tuần

Xổ số Bến Tre 23/02/2021

G8 38
G7 291
G6 2869 8780 5722
G5 0514
G4 88892 18615 10351
07631 17759 42982 97207
G3 66560 58484
G2 49617
G1 83080
ĐB 628630
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 4;5;7;
2 2;
3 1;
4
5 1;9;
6 9;
7
8 2;4;
9 1;2;

Xổ số Bến Tre 16/02/2021

G8 50
G7 397
G6 0092 5211 7799
G5 0057
G4 93493 79472 23887
75251 36807 84145 99787
G3 44642 08788
G2 98532
G1 02510
ĐB 143175
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 1;
2
3 2;
4 2;5;
5 1;7;
6
7 2;5;
8 7;7;8;
9 2;3;7;9;

Xổ số Bến Tre 09/02/2021

G8 81
G7 969
G6 7125 0766 8035
G5 3393
G4 71966 05908 17965
60213 18155 91279 37439
G3 90133 65826
G2 86550
G1 14709
ĐB 600993
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0 8;9;
1 3;
2 5;6;
3 3;5;9;
4
5 5;
6 5;6;6;9;
7 9;
8
9 3; 3;

Xổ số Bến Tre 02/02/2021

G8 81
G7 946
G6 7427 0954 6698
G5 5794
G4 80433 07655 73113
73844 67479 38204 06110
G3 65903 64923
G2 43820
G1 93145
ĐB 110651
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0 3;4;
1 3;
2 3;7;
3 3;
4 4;5;6;
5 1; 4;5;
6
7 9;
8
9 4;8;