Kết quả xổ số Bến Tre

Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSBTR hàng tuần

Xổ số Bến Tre 31/03/2020

G8 89
G7 124
G6 4563 1968 9057
G5 0979
G4 94753 92311 17253
92784 08971 19735 88842
G3 60052 95059
G2 26847
G1 89565
ĐB 315960
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;
2 4;
3 5;
4 2;7;
5 2;3;3;7;9;
6 3;5;8;
7 1;9;
8 4;
9

Xổ số Bến Tre 24/03/2020

G8 13
G7 500
G6 5240 9931 0607
G5 5624
G4 12371 59660 79612
57335 03475 42736 40574
G3 17104 80002
G2 45131
G1 22340
ĐB 441549
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0 2;4;7;
1 2;
2 4;
3 1;1;5;6;
4 9;
5
6
7 1;4;5;
8
9

Xổ số Bến Tre 17/03/2020

G8 63
G7 770
G6 4584 0660 4460
G5 5542
G4 70982 06747 88050
47723 33060 43462 71603
G3 21755 72545
G2 73482
G1 46764
ĐB 746342
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1
2 3;
3
4 2; 2;5;7;
5 5;
6 2;4;
7
8 2;2;4;
9

Xổ số Bến Tre 10/03/2020

G8 61
G7 363
G6 4648 6264 6387
G5 3963
G4 71943 43965 81339
15564 15148 01436 05304
G3 53396 93598
G2 40564
G1 21445
ĐB 689434
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1
2
3 4; 6;9;
4 3;5;8;8;
5
6 3;3;4;4;4;5;
7
8 7;
9 6;8;