Kết quả xổ số Bình Thuận

Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSBTH hàng tuần

Xổ số Bình Thuận 22/04/2021

G8 87
G7 333
G6 0425 7508 7879
G5 0490
G4 13073 80423 71339
68573 52352 78276 49313
G3 43482 32973
G2 88672
G1 46241
ĐB 198035
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1 3;
2 3;5;
3 3;5; 9;
4 1;
5 2;
6
7 2;3;3;3;6;9;
8 2;
9

Xổ số Bình Thuận 15/04/2021

G8 74
G7 877
G6 6644 4256 9185
G5 8015
G4 45189 18950 34133
07219 41932 84628 90365
G3 20003 80804
G2 48645
G1 19088
ĐB 752890
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;4;
1 5;9;
2 8;
3 2;3;
4 4;5;
5 6;
6 5;
7 7;
8 5;8;9;
9

Xổ số Bình Thuận 08/04/2021

G8 94
G7 195
G6 2115 5279 1791
G5 5951
G4 27507 18216 60014
62774 82875 94843 33077
G3 17152 96573
G2 38990
G1 22822
ĐB 777705
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 5; 7;
1 4;5;6;
2 2;
3
4 3;
5 1;2;
6
7 3;4;5;7;9;
8
9 1;5;

Xổ số Bình Thuận 01/04/2021

G8 56
G7 405
G6 3267 5776 5692
G5 1548
G4 07848 67176 99391
85186 66006 02056 76364
G3 66388 06185
G2 32676
G1 55634
ĐB 053398
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 5;6;
1
2
3 4;
4 8;8;
5 6;
6 4;7;
7 6;6;6;
8 5;6;8;
9 1;2;8;