Kết quả xổ số Bình Thuận

Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSBTH hàng tuần

Xổ số Bình Thuận 09/12/2021

G8 73
G7 407
G6 9848 3741 5628
G5 4612
G4 78921 42723 38404
12451 87510 32432 45145
G3 48702 96647
G2 81109
G1 95021
ĐB 939164
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;4;7;9;
1 2;
2 1;1;3;8;
3 2;
4 1;5;7;8;
5 1;
6 4;
7
8
9

Xổ số Bình Thuận 02/12/2021

G8 29
G7 828
G6 9239 4573 3758
G5 6133
G4 07839 22917 12004
83293 44282 25044 54030
G3 07356 08517
G2 00154
G1 08289
ĐB 243110
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 7;7;
2 8;
3 3;9;9;
4 4;
5 4;6;8;
6
7 3;
8 2;9;
9 3;

Xổ số Bình Thuận 25/11/2021

G8 15
G7 060
G6 4123 3479 2776
G5 0096
G4 17934 96477 35453
99174 47624 94075 58025
G3 03357 68220
G2 31742
G1 30502
ĐB 366350
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1
2 3;4;5;
3 4;
4 2;
5 3;7;
6
7 4;5;6;7;9;
8
9 6;

Xổ số Bình Thuận 18/11/2021

G8 16
G7 696
G6 5799 2152 8811
G5 2024
G4 41120 27433 39903
52812 13793 43393 12703
G3 10318 99561
G2 34626
G1 67123
ĐB 504406
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;3;6;
1 1;2;8;
2 3;4;6;
3 3;
4
5 2;
6 1;
7
8
9 3;3;6;9;