Kết quả xổ số Bình Thuận

Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSBTH hàng tuần

Xổ số Bình Thuận 26/03/2020

G8 55
G7 245
G6 5415 1809 5621
G5 1020
G4 13193 14086 13657
52735 15442 00920 00745
G3 09203 22194
G2 87124
G1 06584
ĐB 908695
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;9;
1 5;
2 1;4;
3 5;
4 2;5;5;
5 7;
6
7
8 4;6;
9 3;4;5;

Xổ số Bình Thuận 19/03/2020

G8 54
G7 331
G6 1466 6555 8781
G5 4605
G4 07465 95691 51015
64755 85901 05047 43190
G3 58482 48696
G2 26988
G1 61568
ĐB 545912
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 1;5;
1 2; 5;
2
3 1;
4 7;
5 5;5;
6 5;6;8;
7
8 1;2;8;
9 1;6;

Xổ số Bình Thuận 12/03/2020

G8 09
G7 427
G6 6265 3015 4166
G5 1521
G4 09144 53800 52109
66272 86289 41320 93012
G3 73331 85820
G2 26922
G1 35649
ĐB 798011
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 1; 2;5;
2 1;2;7;
3 1;
4 4;9;
5
6 5;6;
7 2;
8 9;
9

Xổ số Bình Thuận 05/03/2020

G8 30
G7 498
G6 4645 0264 5536
G5 9136
G4 91605 79301 99806
83305 61371 06210 55241
G3 52097 38440
G2 29333
G1 12514
ĐB 593643
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 1;5;5;6;
1 4;
2
3 3;6;6;
4 1;3; 5;
5
6 4;
7 1;
8
9 7;8;