Kết quả xổ số Bạc Liêu

Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSBL hàng tuần

Xổ số Bạc Liêu 15/09/2020

G8 45
G7 397
G6 1468 5014 5446
G5 2817
G4 47353 45735 36864
88968 13150 82628 27171
G3 61900 82164
G2 82700
G1 43999
ĐB 170181
Chờ kết quả xổ số Bạc Liêu : XSBL CHO gửi 8185
Số đẹp XSBL hôm nay : CAU BL gửi 8585
Đầu Loto
0
1 4;7;
2 8;
3 5;
4 6;
5 3;
6 4;4;8;8;
7 1;
8 1;
9 7;9;

Xổ số Bạc Liêu 08/09/2020

G8 63
G7 103
G6 3764 1973 7914
G5 1229
G4 83723 88690 08002
81850 59543 73244 04276
G3 74738 17318
G2 04086
G1 39303
ĐB 923953
Chờ kết quả xổ số Bạc Liêu : XSBL CHO gửi 8185
Số đẹp XSBL hôm nay : CAU BL gửi 8585
Đầu Loto
0 2;3;3;
1 4;8;
2 3;9;
3 8;
4 3;4;
5 3;
6 4;
7 3;6;
8 6;
9

Xổ số Bạc Liêu 01/09/2020

G8 24
G7 159
G6 7366 0346 2395
G5 1848
G4 99145 56114 75070
14057 66703 71861 33743
G3 38496 68856
G2 54044
G1 78925
ĐB 572474
Chờ kết quả xổ số Bạc Liêu : XSBL CHO gửi 8185
Số đẹp XSBL hôm nay : CAU BL gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 4;
2 5;
3
4 3;4;5;6;8;
5 6;7;9;
6 1;6;
7 4;
8
9 5;6;

Xổ số Bạc Liêu 25/08/2020

G8 31
G7 538
G6 2850 0646 5339
G5 4754
G4 89555 91617 18504
29904 33002 56639 13295
G3 69733 63850
G2 77261
G1 10656
ĐB 557724
Chờ kết quả xổ số Bạc Liêu : XSBL CHO gửi 8185
Số đẹp XSBL hôm nay : CAU BL gửi 8585
Đầu Loto
0 2;4;4;
1 7;
2 4;
3 3;8;9;9;
4 6;
5 4;5;6;
6 1;
7
8
9 5;