Kết quả xổ số Bình Dương

Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương mới nhất hôm nay - Xem kết quả XSBD hàng tuần

Xổ số Bình Dương 18/09/2020

G8 09
G7 652
G6 1356 0598 1361
G5 4251
G4 84605 06538 88755
93718 05198 87688 53115
G3 07496 20460
G2 68111
G1 30571
ĐB 567574
Chờ kết quả xổ số Bình Dương : XSBD CHO gửi 8185
Số đẹp XSBD hôm nay : CAU BD gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1 1;5;8;
2
3 8;
4
5 1;2;5;6;
6 1;
7 1;4;
8 8;
9 6;8;8;

Xổ số Bình Dương 11/09/2020

G8 03
G7 711
G6 6984 7693 0645
G5 1583
G4 85881 50857 08797
71833 09305 96742 32156
G3 51299 33759
G2 19885
G1 78596
ĐB 356198
Chờ kết quả xổ số Bình Dương : XSBD CHO gửi 8185
Số đẹp XSBD hôm nay : CAU BD gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1 1;
2
3 3;
4 2;5;
5 6;7;9;
6
7
8 1;3;4;5;
9 3;6;7;8; 9;

Xổ số Bình Dương 04/09/2020

G8 59
G7 908
G6 2447 4035 1848
G5 9008
G4 92627 19477 07388
84187 75594 94411 82769
G3 73567 75034
G2 32665
G1 89156
ĐB 399770
Chờ kết quả xổ số Bình Dương : XSBD CHO gửi 8185
Số đẹp XSBD hôm nay : CAU BD gửi 8585
Đầu Loto
0 8;8;
1 1;
2 7;
3 4;5;
4 7;8;
5 6;
6 5;7;9;
7 7;
8 7;8;
9 4;

Xổ số Bình Dương 28/08/2020

G8 55
G7 317
G6 1850 9580 3141
G5 9183
G4 47783 89021 20423
80606 86403 70323 65227
G3 66508 33596
G2 18808
G1 92790
ĐB 203351
Chờ kết quả xổ số Bình Dương : XSBD CHO gửi 8185
Số đẹp XSBD hôm nay : CAU BD gửi 8585
Đầu Loto
0 3;6;8;8;
1 7;
2 1;3;3;7;
3
4 1;
5 1;
6
7
8 3;3;
9 6;